Stellingen

21 - 25 van 26 getoond

Reino Beck

1. In de kerk ervaar je het Lichaam van Christus.

2. De kerk faciliteert krachtig eenparig gebed.

3. Samen geloven, is intenser geloven.

4. De kerk weerspiegelt de veelkleurigheid van Christus.

5. Voor onderwijs ga je naar school, voor Bijbelonderwijs naar de kerk.

6. De kerk: gezamenlijke geloofsverdieping.

7. De kerk maakt Christus zichtbaar.

8. De kerk: doorgever van geloof.

9. De kerk behoedt je voor geestelijke ontsporing.

10. De kerk, ook voor NA de zondag.

11. Arm of rijk, jong of oud, de kerk is het zout.

12. In welke kerk je ook bent, overal zijn broers en zussen.

13. De kerk sluit de ogen om één te zijn in gebed, maar opent ze om één te zijn tegen onrecht.

14. In de kerk hoor je wat God doet in mensenlevens.

15. De kerk: dé mogelijkheid om God lof toe te zingen.

16. De kerk schraagt je. Zo word je mooier.

17. De kerk is voor wie de wijsheid niet in pacht heeft.

18. De kerkdeur staat open voor gloeiende kooltjes die samen een krachtig vuur maken.

19. De kerk is een voorsmaak van de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.

20. Zonder kerk vaart niemand wel.

21. Samenkomen rond het Woord deden de apostelen ook al.

22. Eenzaam? Ga naar de kerk: je ontmoet er Christus.

23. De kerk geeft je stof tot nadenken.

24. Jezus volgen zonder kerkgang is als een ei zonder zout.

25. Tijdens de livestream het Heilig Avondmaal vieren is als een feest zonder gasten.

26. De kerk is de achterban van de zendeling.

27. Zonder kerk worden minder volken bereikt met het Evangelie.

28. De kerk zet het geloof op de kaart.

29. Wij kennen Christus dankzij kerkmensen uit een ver verleden.

30. Kerkelijk samenkomen is een Bijbelse opdracht.

31. Wij staan op de schouders van andere kerkmensen.

32. Bijbelstudie in de kerk: gezamenlijk leuker dan alleen.

33. De kerk: ook een sociaal vangnet.

34. De kerk is een wegwijzer naar God.

35. De kerk is een verzamelplaats van hypocrieten, maar er is nog plek voor méér.

36. In de kerk telt iedereen mee.

37. Gebed nodig? Ga naar de kerk.

38. Gebrek aan zingeving? Ga naar de kerk.

39. Met al zijn lek en gebrek is de kerk een goede stek.

40. Diepgang buiten de kerk is schaars.

41. De kerk: samen vrij en blij in Christus.

42. De kerk: conservatief met een progressieve boodschap.

43. Beter een goede kerk dan een verre vriend.

44. De kerk is niet gebouwd op zand, maar op de Rots.

45. Ook in ons vlakke land is de kerk het licht op een berg.

46. Christus is ons Hoofd, laten wij Zijn Lichaam vormen.

47. Hoe groots is het een deeltje te zijn van de wereldwijde kerk van alle eeuwen!

48. De kerk heeft een boodschap van vreugde en hoop voor een wereld in nood.

49. Overal zoeken mensen geluk, maar in de kerk kun je het in Christus vinden.

50. Statistiek wijst uit: kerkmensen zijn gezonder en gelukkiger dan anderen.

51. De kerk is een goede plaats voor koffie en vergeving schenken.

52. In de kerk valt op zondag meer te beleven dan op de meubelboulevard.

53. De kerk is alleen saai voor wie Christus niet kent.

54. Vind je de kerk koud en kil? Kom het er warmer maken.

55. Laat Gods Huis je thuis zijn.

56. Gedeelde smart is halve smart, gedeelde vreugde is dubbele vreugde, ook in de kerk.

57. In de kerk kun je je vreugde over Christus delen met anderen.

58. Waar zien mensen meer naar elkaar om dan in de kerk?

59. De kerk: een plek waar je vooral komt om te brengen, niet zozeer om te halen.

60. De kerk is het huisgezin van God.

61. Ga naar de kerk, de Here verdient het.

62. Wie de kerk niet ziet zitten, heeft haar nooit echt gekend.

63. Geen kerkmuur zo hoog of er kan wel overheen gesprongen worden.

64. De kerk bestaat door-de-weeks ook.

65. Humor en de kerk gaan echt wel samen.

66. Een christen zonder kerk schaadt zichzelf en anderen.

67. De kerk is een verzameling levende stenen.

68. Een lege kerk geeft een slecht getuigenis van Christus.

69. Een volle kerk maakt indruk op buitenstaanders.

70. Positief spreken over de kerk maakt de kerk aantrekkelijk.

71. De kerk helpt christenen samen sterk te staan.

72. Waar nood is, is de kerk.

73. Als de nood het hoogst is, is de kerk nabij.

74. De kerk helpt bij de navolging van Christus.

75. Kerken komen, kerken gaan, maar de liefde van Christus blijft altijd bestaan.

76. Besef wat er wegvalt als er vanaf nu geen kerken meer zouden zijn.

77. Een kerkscheuring vereist geloof: lauwe kerken scheuren nooit.

78. Ga naar de kerk: het Woord van God komt nooit vruchteloos terug.

79. De kerk is voor gelovigen, maar niet uitsluitend voor hen.

80. Wat is het verschil tussen een website van een kerk en die van een schoenwinkel? De schoenwinkel hoeft niet uit te leggen wat een schoen is, de kerk wel wat een kerk is.

81. De kerk bestaat uit mensen, niet uit stenen.

82. De kerk heeft de reputatie vaak TEGEN te zijn. Toch zijn er meer zaken waar ze VOOR is.

83. De opbouwende rol van de kerk in verleden en heden is een onderbelicht feit.

84. De kerk maakte vele missers. Het zou haar sieren daarvan openbare schuldbelijdenis te doen en vergeving te vragen.

85. De kerk heeft zware taak: balanceren tussen Bijbelgetrouwheid en het seculiere gedachtengoed.

86. Wie nooit naar de kerk gaat, kan er geen gefundeerde mening over hebben.

87. Gods genade is groter dan de kerk.

88. Iedere ketter en iedere kerk heeft zijn letter.

89. Coronamaatregelen voor de kerk zijn geen aanslag op de godsdienstvrijheid.

90. Voorgangers die zich negatief uitlaten over ongelovigen, jagen hen de kerk uit.

91. De kerk is een plaats van geloof, hoop en liefde.

92. Voor nieuwkomers is de beste opstap naar de kerk er een cursus te kunnen volgen.

93. Onbekend maakt onbemind. Dat geldt ook voor de kerk.

94. Hoe meer er mis is in de kerk, hoe makkelijker je 95 stellingen vergaart.

95. Praat meer over Christus, minder over de kerk.

Hans van Dam

We zijn samen kerk uit gehoorzaamheid aan Jezus Christus.

Jeroen Slager

Stel jezelf niet centraal maar juist je naaste en handel bovenal vanuit de liefde van Christus.

Lia Hage

Wij zijn kerk omdat we niet alleen kunnen geloven maar we hebben elkaar nodig om steeds opnieuw bevestigd te worden van Gods genade en Liefde voor ons.🙏

Ineke Jongman-Wilts

Om de verbinding met Christus en de onderlinge band met elkaar te versterken. Zodat we samen ook naar buiten stappen om over Zijn reddingswerrk te vertellen. Daarom zijn we kerk!