Stellingen

6 - 10 van 26 getoond

Nienke

In de kerk loven we de Heer!

Jaap

Onze motivatie voor kerk-zijn is de lofprijzing van Gods naam. Daarom zijn we getuige in woord en daad, daarom streven we naar eenheid onder christenen en daarom leren we van elkaar in de kerk wereldwijd.

Jannette

Het is de bedoeling dat de kerk blijdschap geeft.

Alianne

Wij zijn kerk omdat we samen de Heere mogen dienen en vragen of Hij ons als zondaren alle zonden die we hebben vergeven wil en zo kinderen van Hem te maken. En omdat wij allemaal bekeerd moeten worden maar wij dat zelf niet kunnen...

Jacqueline

Wij zijn kerk omdat God ons roept en bij elkaar brengt tot eer van Hem.