Stellingen

1 - 5 van 26 getoond

Herman

We zijn kerk omdat we mede-christenen nodig hebben om Christus te volgen.

Bouke Hofman

Omdat we, door het geloof, als gave van God, de Here Jezus toebehoren en deel uit maken van Zijn lichaam, de gemeente.

de Wittenberg

Lau

Om te luisteren naar het evangelie

Heleen van den Berg

De kerk, dat is voor mij niet allereerst het gebouw, niet de wekelijkse samenkomst op zondag, niet de vele activiteiten, niet de bijbelstudiekringen met gelijkgezinden. De kerk is daar waar leden van het lichaam van Christus elkaar ontmoeten, elkaar helpen in hun geestelijke groei en elkaar aanmoedigen in het uitreiken naar hen die nog geen deel van het lichaam zijn. Dit samenkomen, groeien en uitreiken gebeurt in ontelbaar verschillende vormen en manieren. In kerkgebouwen, in huizen, op straat, in tenten, enz.