Materialen voor bezinning en gesprek

Samen ontdekken wat het betekent om kerk te zijn in deze tijd, dat is het doel van #daaromzijnwekerk. Om dat gesprek op gang te brengen, ontwikkelen we diverse materialen die je online en offline kunt gebruiken. We doen dit voor kerkenraden, (bijbelstudie)groepen en jongeren.

Helaas zijn de mogelijkheden om elkaar in het echt te ontmoeten zeer beperkt. Des te meer hopen we dat het materiaal tot zegen is om in kleine groepjes of via digitale middelen elkaar van hart tot hart te spreken. Om elkaar te inspireren, vragen we om ervaringen te delen onder #daaromzijnwekerk.

Hoe blijven we verbonden met de wereld om ons heen? – met Diane Palm

De slogan is waar: corona raakt ons allemaal! Nog nooit eerder hebben we te maken gehad met een
virus dat alle landen in de wereld raakt en het dagelijks leven van veel mensen op z’n kop zet. In deze
themavideo richten we onze blik op de wereldkerk en kijken we met welke uitdagingen zij te maken
hebben. Al kijkend in deze spiegel stellen we onszelf de vraag: wat kunnen wij leren van christenen
wereldwijd? Hoe kunnen we elkaar helpen om kerk te zijn op onze eigen plek?

vimeo-video-thumbnail

Hoe geven we jongeren de ruimte? – met ds. Bert-Jan Mouw

Als één groep geraakt is door deze tijd, dan zijn het wel onze jongeren. Voor hen staat de betekenis van kerk-zijn extra onder druk. Dit was voor coronatijd al gaande, maar is nu scherp zichtbaar geworden. Hoe
hebben zij gemerkt dat er een kerk is die voor hen zorgt en hen nodig heeft? Hoe zoeken we hen weer op en geven wij hen een betekenisvolle plek in de gemeente?

In deze video verdiepen we ons in Timotheüs, een jonge helper van Paulus die van zijn leermeester alle ruimte krijgt om zijn plek in de gemeente in te nemen.

vimeo-video-thumbnail

Hoe groeien we in onderlinge liefde? - met ds. Niek Tramper

vimeo-video-thumbnail

Als er één ding onder druk staat in de kerk, dan is het wel de onderlinge gemeenschap. We kunnen niet of
zeer beperkt bij elkaar komen. Tegelijk snakken we wel naar verbondenheid met mensen. Hoe zouden we
als kerk toch kunnen groeien in liefde, onderling maar ook naar anderen toe?

Hoe laten we van ons horen? – met Prof. Dr. Herman Paul

Er zijn mensen die bij de pakken neerzitten, als het gaat over de kerk in corona-tijd. Anderen zijn juist optimistisch, soms voor je gevoel wel té optimistisch. Overal zien ze kansen, en nieuwe mogelijkheden voor de kerk. Ook in deze tijd. Maar wat komt daar nu echt van terecht?

In deze video luisteren we naar Psalm 108. De dichter is optimistisch, ook als er sprake is van een crisis,
van vijanden aan de horizon. Hoe kan hij dit opbrengen in zo’n moeilijke situatie?

vimeo-video-thumbnail

Hoe houden we elkaar vast? - met ds. Paul Visser

vimeo-video-thumbnail

Niemand had kunnen bedenken dat een virus zulke ingrijpende en langdurige gevolgen zou kunnen hebben op ons samenleven, op de economie, tot op onze hele manier van leven tot feestvieren toe. En wie had ooit gedacht dat een virus ons uit de kerk zou houden, we niet meer kunnen samenkomen als hiervoor, niet op zondag en in de week niet? Dat is echt crisis! Tegelijk kan en zal het niet zo zijn, dat wat ons overkomt het laatste woord heeft. Elke crisis heeft ook, volgens de letterlijke betekenis, iets van zuivering in zich. Een uitdaging en nieuw begin dus!

In deze video verdiepen we ons in Paulus, de apostel die de navolgers van Jezus veel te zeggen heeft over de kerk. Hoe zou hij gereageerd hebben op zo’n situatie? Welk perspectief reikt hij ons met zijn woorden aan?

Hoe blijven we uitzien naar wat God doet? – met ds. Marjan Riedijk

Hoe lang houden we dit vol? De crisis die we nu met elkaar meemaken, schudt ook aan de fundamenten van je leven. Waar is God als vanzelfsprekendheden wegvallen? Hoe blijven we uitzien naar wat God doet in deze wereld?

In deze video verdiepen we ons in Anna, de profetes die als oude weduwe op haar plek bleef in de tempel. We zoomen vooral in op de kracht van gebed, als manier om de gemeenschap met God te zoeken.

vimeo-video-thumbnail

Hoe houden we het vuur brandend? – met ds. Bert-Karel Foppen

youtube-video-thumbnail

Corona heeft ons stilgezet, persoonlijk maar ook als samenleving en als kerk. We probeerden ons (kerk) leven weer op te pakken, om gelijk weer geraakt te worden door de tweede coronagolf. Spoelt deze het kleine vuurtje dat nog brandde verder weg? Gloeiende kooltjes hebben elkaar nodig om te blijven branden. Hoe houden we het vuur van het geloof brandend, persoonlijk en als kerk? Hoe leven we werkelijk vanuit de opstandingskracht van Christus in deze wereld?

In deze video verdiepen we ons in Petrus, een vurige volgeling van Jezus. Hoe zou hij gereageerd hebben op zo’n situatie? Welk perspectief reikt hij ons met zijn woorden aan?

Kerkpraatjes

Kerkpraatjes – Speciaal voor gezinnen
Leuk om thuis samen mee aan de slag te gaan. Een creatieve vorm die inzet om samen in gesprek te gaan over de kerk en over wat deze tijd voor impact heeft.

Kerkpraatjes – Tienervariant
Leuk gespreksspel voor tieners over de kerk en allerlei thema’s die daarbij horen… Voor thuis of voor op de tienerclub!

daaromzijnwekerk_logo_RGB_EPS

Preekschets Efeze 1

daaromzijnwekerk_logo_RGB_EPS

De preekschets over Efeze 1 is nu te downloaden. Het doel hiervan is om het gesprek in de gemeente te starten. Tevens zijn nu ook handvatten en materiaal beschikbaar voor kinderen, tieners en jongeren (bij de preekschets voor Efeze 1).

De 95 stellingen poster

Voor #daaromzijnwekerk hebben wij jouw de mogelijkheid geboden om een stelling in te zenden die antwoord geeft op vragen zoals: waarom ben jij lid van jouw gemeente? Waarom zijn we eigenlijk kerk? Wat is jouw verlangen voor de kerk?

Wij hebben vervolgens 95 stellingen (een knipoog naar de 95 stellingen van Luther) verwerkt in de poster die je hier kunt bekijken en downloaden. Tevens kun je ook een document met daarin gespreksvragen n.a.v. de poster downloaden.