GZB, HGJB en IZB lanceren #daaromzijnwekerk

De GZB, HGJB en IZB lanceren een initiatief om in lokale gemeenten het gesprek te stimuleren over kerk-zijn in deze tijd. Onder de naam #daaromzijnwekerk nodigen de drie organisaties kerkenraden, bijbelstudiegroepen en jongeren uit om via de website daaromzijnwekerk.nl, Facebook en Instagram hun ervaringen rond het thema te delen.

De coronacrisis doorbreekt alle vanzelfsprekendheden; ook het reguliere kerk-zijn. Naast verrassende missionair-diaconale initiatieven geeft de crisis aanleiding tot bezinning: wie zijn we, hoe leven we? Waar draait het om? Wat is onze roeping? Hoe blijven we uitzien naar wat God doet?

Via een gezamenlijk platform bieden GZB, HGJB en IZB gemeenten themavideo’s en andere werkvormen aan om het gesprek over de vragen aan te slingeren. Dat kan plaatsvinden binnen de bestaande structuren van een bijbel- of gesprekskring, een jeugdvereniging, een kerkenraadsvergadering, een club of catechese; maar ook via een column in een kerkblad, via filmpjes, vlogs of blogs.

De initiatiefnemers hopen dat gemeenteleden, nu de crisis voortduurt, elkaar vasthouden en hun zorgen en vreugden delen en dat de onderlinge uitwisseling nieuw zicht geeft op de roeping van de gemeente om in deze tijd missionair en diaconaal present te zijn.

De ‘oogst’ uit gemeenten wordt ter inspiratie via social media gedeeld. Eén van de momenten is een publicatie op Hervormingsdag, zaterdag 31 oktober, van ’95 stellingen’ over de kerk-zijn in deze tijd. Voor de zondag daarna, 1 november, is een preekschets beschikbaar over Efeze 1, waarin hoog en diep over de kerk wordt gesproken.